Fotografia d’arquitectura i interiors

Institut a Campos, Mallorca. Obra dels arquitectes: Antoni Barceló i Bàrbara Balanzó. Fotografies realitzades per encàrrec de l’institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, dins del projecte 10 Anys d’arquitectura educativa a les Illes Balears.


Fotografia d'arquitectura. Institut a Campos, Mallorca, vist de lluny, al davant d'un camp llaurat

Fotografia d'arquitectura. Institut a Campos, Mallorca. Interior del gimnàs, gran espai amb encavallades metàliques

Fotografia d'arquitectura. Institut a Campos, Mallorca. Interior blanc on es veu una finestra amb gelosia ceràmica per on entra el sol, davant d'una escala

Fotografia d'arquitectura. Institut a Campos, Mallorca. Interior dels corredor amb doble espai i lluernaris, espai blanc

Institut a Campos

Updated on 2015-03-06T15:08:02+00:00, by Pau.